شهرک غرب فاز ۱ خیابان ایران زمین مرکز تجاری گلستان  طبقه همکف شماره ۱۱۵

تلفن : ۸۱۸۱ ۸۸۰۸     ایمیل : info@gelatolab.ir